Náměty pro Strategický plán rozvoje Modřic - ČeV


listopad 2012 - (citace mailu zpracovateli)

Vážený pane,

1) v souvislosti s Vaším dotazníkovým šetřením bych Vás rád upozornil na náměty, které jsem předložil již ke zpracování I. verze strategického plánu v roce 2008 - mim.cemotel.cz/0/rozvoj.htm - některé jsou sice už realizované, něco je překonané, ale většina určitě může být i v současnosti inspirativní - - -

2) dále pak na tzv. Volnočasovou studii, kterou jsme s kolegyní zpracovali na zakázku vedení města Modřice a předali p. starostovi v září 2011- měla by být publikována na internetu radnice, ale protože jsem ji tam nenašel, tak pro jistotu posílám odkaz na Modřický internetový magazin - mim.cemotel.cz/e/modrice/volny-cas/27.htm - myslím, že pro Vaše téma by mohl být zajímavý oddíl III. Potenciál dalšího rozvoje P1 až P7 - mim.cemotel.cz/e/modrice/volny-cas/index.htm , kde jsou některé dost konkretní představy a souvislosti - - -

3) závěrem bych připojil názor na problém, který považuji za velice důležitý - o to především v souvislostí s jednou z Vašich dotazníkových otázek - bohužel jsme se totiž shodli i s manželkou, že bychom nikomu nedoporučili, aby se do Modřic přistěhoval

4) nejde ani tak o negativní civilizační vlivy mim.cemotel.cz/e/modrice/volny-cas/28.htm#160 , ale především je špatné, že město stále nemá ve svých plánech rozvoje komplexní koncepci pro vytváření podmínek k trávení neorganizovaného volného času jeho obyvatel jak v intravilánu, tak v blízkém okolí - tj. bez nutnosti dopravy jinam :o((( - za koncepci nelze považovat snahu o vybudování přírodní nádrže u Moravanského potoka, ale mělo by se celkově zvážit (sepsat a publikovat) co kde je (nebo spíš zatím není) k dispozici a co by se dalo (často s minimálními náklady) udělat - a taky to skutečně realizovat - konkretní podrobnosti jsem popsal v již zmiňovaných námětech z roku 2008 - názorným příkladem, že to jde je sousední www.mikroregion-rajhradsko.cz a mnoho dalších - - -

5) dle mého názoru jsou pro nejbližší dobu reálné a přitom minimálně nákladné konkretní projekty - viz též mim.cemotel.cz/kam-v-m.htm

A - zajistit turistické pěší/cyklo propojení polních cest v trati "Rybníky" na katastru Modřic přes Bobravu do Popovic a tím zpřístupnit na zdejší poměry přírodně i kulturně velice atraktivní oblast "Rajhradsko" novy.rajhrad.cz/wp-content/uploads/poznavame_rajhradsko_brozura_nahled.pdf

B - zajistit turistické pěší/cyklo propojení polních cest ze sadů "Na Vajglu" do sítě polních cest v sadech sousedních Želešic a do katastru Moravan - tím by se zpřístupnila rozsáhlá přírodní oblast kopcovité krajiny na východ od Bobravy

C - obnovit původní polní cestu a tím turistické pěší/cyklo spojení od Primálu na jih k existující polní cestě, rovnoběžné s Bobravou - tím by byl vytvořen relaxační procházkový okruh v poměrně velice klidné přírodní oblasti

Vaší práci na Strategickém plánu přeji mnoho zdaru a srdečně zdravím
Vlastimil Čevela
cev.cemotel.cz

duben 2008 - (formuláře, zaslané mailem zpracovatelům)

01 - Rekreační areál bio-koupaliště u Svratky ,
02 - Parkový a rekreační areál "U hřiště" ,
03 - Kalendář akcí pro systematickou informovanost občanů ,
04 - Zvýšit rekreační kvalitu intravilánu a periferie města ,
05 - Návrh mikroregionu Bobrava - Svratka ,
06 - Trvalý rámcový projekt - Naše město a jeho okolí ,
07 - Procházkové a vycházkové trasy po Modřicích a okolí ,
08 - Ekologické spojovací trasy "Modřice - Jih" ,
09 - Ekologické spojovací trasy "Modřice - Sever" ,
10 - Ekologické spojovací trasy "Modřice - Východ" ,
11 - Ekologické spojovací trasy "Modřice - Západ" ,
12 - Kulturně společenské zajímavosti v Modřicích a okolí ,
13 - Co ve volném čase v Modřicích a okolí ,

Analýza možnosti volnočasových aktivit - návrh na studii - březen 2009

text návrhu - ČeV ,

Volnočasové aktivity mládeže - Brno Slatina

Mgr. Eva Matoušková - diplomová práce MU-2007, autorka působí jako pedagog volného času v domě dětí a mládeže www.junior.cz/ ,

Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009