Návštěva Technického muzea - Tajemství perníku a další


Zajímavým výletním cílem na vycházku nejen pro děti, ale i pro nás dospělé může být Technické muzeum v Brně - 7. ledna 2006.

Pokud člověk bydlí v Modřicích nebo na jiném vhodném konci v Brně či okolí, tak lze k cestě do muzea velice dobře využít vlak s až překvapivě pěknou a klidnou procházkou. Z nádraží Brno - Královo Pole tak asi 200 m na ulici Božetěchovu, po ní doprava ke křižovatce s ulicí Tylovou a po této doleva, podchodem a po příjemném chodníku moderního sídliště stále nahoru. Od křižovatky s ulicí Herčíkovou pak šikmo vlevo parčíkem mezi výškovými bloky až k muzeu na ulici Purkyňově.

Podnětem k naší návštěvě muzea v lednu 2006 byla výstava Tajemství perníku

Dále jsme si prohlédli trvalé expozice o parních a vopdních motorech a "experimentárium".

Pro děti jsou velice přitažlivé modely, které vytvořil Karel Šebela - v r. 2014 však bohužel již tato expozice neexistuje

Z hlediska historie techniky v lokálních souvislostech našeho regionu je zajímavá expozice o železářství, na které navazuje i turistická trasa "Cesta železa" s řadou akcí ve Staré Huti u Adamova i jinde - - -
konkretně viz "Akce" a další rubriky na stránkách muzea.

Pro malé i velké kluky pak jsou samozřejmě magnetem historická vozidla.

CD ročenka MIM - MODŘICE 2006   24 foto ©   V. Čevela


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz