Povánoční pěvecký koncert v Modřicích

neděle 7. ledna 2007, chrám sv. Gotharda - program koncertu - úvod Mgr. F. L. Hemala, za farní radu promluvil Doc. Ing. J. Chybík

Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové + instrumentální doprovod - pod vedením Jiřího Brady
Chrámový sbor z Brna Tuřan - pod vedením Vojtěcha Javory + varhany - Pavel Bečička
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Jany Kovářové


© foto Miroslav Hájek   ---   Aktualizováno 18.01.2007   ---   © Modřický internetový magazín Vlastimil Čevela