28. komorní koncert - Rejoyce consort a Modřický sbor v kostele

středa 30. května 2007

Posluchači komorního koncertu 30. května v modřickém kostele měli tentokrát příležitost, přenést se o 4 století zpátky do Anglie z časů královny Alžběty a Williama Shakespeara. Pod vedením Věry Mikuláškové nejprve na replikách dobových nástrojů zahrál “Rejoyce consort” (volně přeloženo jako “společnost, těšící se z hudby”) skladby v původních instrumentacích. Ve druhé části, kterou řídila Jana Kovářová pak doprovodil Smíšený pěvecký sbor města Modřice při provedení Mše pro 4 hlasy od Williama Byrda. Ke zpívané mši by normálně patřily varhany, ale v době válek mezi katolíky a protestanty byly katolické bohoslužby v kostelích zakázány. A tak byl tehdy doprovod napsán pro violy, aby bylo možno mši sloužit jinde. Historickou obsahovou náplní a místem provedení byl koncert trochu též připomínkou, že i v dnešní uspěchané době je užitečné chvíli rozjímat o tom, že existují trvalejší díla, než současná “klipová kultura”. Podle kladné odezvy z mnoha stran se zdá, že tato myšlenka našla patřičný ohlas – řada hodnocení dokonce vyzněla v tom smyslu, že vystoupení modřického sboru představovalo umělecký vrchol v jeho dosavadní činnosti.


© foto Miroslav Hájek   ---   Aktualizováno 10.08.2007   ---   © Modřický internetový magazín Vlastimil Čevela