Lidový kroj Brněnska - vernisáž výstavy v muzeu - 21. září 2007

Souvislosti: [2005 - Lidová keramika], [2006 - Hračky], [2006 - Betlémy],

Modřický Muzejní spolek o letošních hodech obohatil svoji výstavu novým prvkem - slavnostní vernisáží za účasti oficiálních představitelů města a dalších hostů. Nejprve jsme v krásném prostředí parčíku u muzea na Komenského ulici měli možnost vyslechnout několik lidových písní z našeho regionu v mimořádně působivém podání Františka Černého^ s cimbalistou
Janem Teleckým.

Po krátkém úvodním slovu autora výstavy Rudolfa Procházky a zdravici pana starosty Josefa Šišky nás čekala prohlídka výstavy a malé občerstvení - stylově připravené členkami spolku. Zvláštní pozornost přitom vzbudilo originální modřické cukroví, jehož vzácný recept i formu pro výrobu z roku 1920 zachovala paní Libuše Zálešáková. Ve srovnání s lidovými kroji, které jsem viděl v různých muzeích, se modřická výstava zásluhou aranžérky Jarmily Palečkové vyznačuje překvapivě svěží instalací, která mnohé řekne i současnému vnímavému divákovi.

Díky obětavosti členů Muzejního spolku je

výstava otevřena v období 22.9. - 21. 10. 2007, vždy od soboty do středy v 10 až 17 hodin

a její návštěva je určitě zajímavým kulturním zážitkem. Pro trvalejší připomenutí pak s fotografem Miroslavem Hájkem připravujeme podrobnější fotoreportáž pro MIM i CD ročenku Modřice 2007. (ČeV)


© foto Eva Mattušová, Miroslav Hájek a Vlastimil Čevela   ---   Aktualizováno 20.10.2007   ---   © Modřický internetový magazín