Kytarový koncert - Vladislav Bláha

Vzácná hudební příležitost - úterý 22. ledna 2008
Díky iniciativě a obětavosti Milana Kašuby z místní pobočky ZUŠ se v zasedacím sále radnice uskutečnila mimořádná hudební akce. Před "správně komorně" složeným i naladěným publikem vystoupil se svou španělskou kytarou jeho "kamarád Sláveček" - jinak Vladislav Bláha ^ , světoznámý profesor hry na kytaru na Konzervatoři a JAMU v Brně, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu Brno a sólista v rozhlase, TV i na koncertech v mnoha zemích.

Bylo již už víc než tři desítky po všech světadílech a v nejbližší době se shodou okolností chystal právě do Španělska. Svým uměním již inspiroval řadu cizích i našich skladatelů, kteří mu věnovali své skladby - část jedné z nich "Moraviana" od J. W. Duarta, na motivy moravských lidových písní, na koncertě také zazněla. Zajímavé průvodní slovo a mistrovská interpretace i velice složitých skladeb přinesly posluchačům skutečně nevšední zážitek.


© foto Miroslav Hájek   -   Aktualizováno 29.01.2008   -   © Modřický internetový magazín Vlastimil Čevela