Povánoční benefiční koncert

Neděle 6. ledna 2008 - chrám sv. Gotharda v Modřicích

Zaplněný modřický kostel, přes čtyři desítky účinkujících, zajímavý hudební zážitek a 9400,- Kč na opravu kostela. Tak by se dal stručně charakterizovat Benefiční povánoční koncert v neděli 6. ledna. Záštitu města Modřice tentokrát úvodním slovem reprezentovala místostarostka Hana Chybíková, v němž mimo jiné přivítala i vzácného hosta, kterým byl hejtman JMK Stanislav Juránek s chotí.

Modřický chrámový sbor pak pod taktovkou Markéty Klangové za doprovodu instrumentální skupiny (manželé Bradovi a spol.) přednesl výběr z cyklu "Čas radosti veselosti" od Zdeňka Pololáníka. Poslední číslo - "Půjdem spolu do Betléma" předznamenalo pásmo západních koled, zazpívaných Smíšeným pěveckým sborem města Modřice, který vede Jana Šuplerová. Poslední část koncertu patřila hostům - souboru PASQUIL ze Židlochovic. Ten byl asi před rokem založen lidmi, kteří vyrostli z dětských let ve sboru Skřivánek a k potěše své i druhých pod vedením Petra Soudka nadále nacvičují a jak předvedli též svižně prezentují především spirituály a gospely.

Závěrem pak správce ř. k. farnosti p. František Hemala poděkoval za účast i za finanční příspěvky a všichni účinkující, společně s posluchači zazpívali "Narodil se Kristus Pán". Určitě to bylo zdařilé a důstojné připomenutí tradičního svátku Tří králů.

Modřický chrámový sbor
pod vedením Markéty Klangové,

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
pod vedením Jany Šuplerové

PASQIL Židlochovice
pod vedením Petra Soudka

Publikum s třebíčským betlémem
a závěrečné společné rozloučení všech účinkujících

Zahájení koncertu a CD ročenka Modřice 2007 jako suvenýr
místostarostka Hana Chybíková a hejtman JMK Stanislav Juránek


© foto Miroslav Hájek   -   Aktualizováno 28.01.2008   -   © Modřický internetový magazín Vlastimil Čevela