Archiv - kultura, M0811

Nová budova Základní umělecké školy v Modřicích

Zpravodaj Modřice 12/2008

V úterý 25. listopadu 2008 se za velkého zájmu dětí i dospělých odehrála událost, kterou nejen dle úvodního slova paní ředitelky Křemeňákové, ale i z pohledu pamětníků, lze považovat za "historickou". Za účasti nejvyšších představitelů města - starosty Ing. Šišky, místostarostky Ing. Chybíkové a dalších hostů byla otevřena nově zrekonstruovaná budova ZUŠ na rohu Benešovy a Sokolské ulice. Nenajdeme moc případů v historii Modřic, kdy byla takto velkoryse podpořena významná zájmová činnost místních obyvatel. Vedle jednotlivých učeben a celkového řešení návštěvníky zaujal především krásný koncertní sál, účelně navržený se zázemím pro účinkující a opticky i akusticky odděleným vstupním prostorem. Součástí slavnostní akce byl též koncert, na kterém zazněly skladby J. S. Bacha, P. E. Čajkovského a řada populárních melodií v temperamentním podání Shadow Quartetu pod vedením brilantního violoncellisty a učitele zdejší ZUŠ Štěpána Švestky. Všem, kteří se o toto obohacení kulturního prostředí města zasloužili patří srdečný dík.     / ČeV /     Klavírní duo Kaizer - Illinois USA na ZUŠ 10/2005


Přivítání chlebem a slivovicí ...

... procházka po nových prostorách školy ...

... pan starosta a paní ředitelka přestřihují pásku ...

... slavnostní koncert - Shadow Quartet ...

... pan učitel Švestka a jeho "his boys" v akci ...

... bylo to krásné a bylo toho dost ...

!!! --- Hodně nových úspěchů v nové budově ZUŠ přeje MIM --- !!!

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela     9.12.2008     FOTO ©   Miroslav Hájek (dsc) a ČeV (img)


Text Builder 3 - Editorial System     © Čevela [: txb-es :]     beta verze 0812-09