Modřický internetový magazín  

Putování Egyptem 2010 - Zdeněk a Sylva Bernátovi


KINO prezentace MSIE, souvislosti MIM - Tutanchamon , Malíř, fotograf a pedagog Zdeněk Bernát

Egypt - země, kam určitě nikdy nepojedu - moje tělesná schránka totiž nemiluje ostré slunko. Taky starověká kultura, která mě vícekrát zaujala - reliefy, hieroglyfy, malby a řada velice zajímavých knih ... V.Zamarovský , C.W.Ceram , a především malinká knížečka Papyrus vezíra Ptahhotepa , která na tehdejších mravních poučeních názorně ukazuje, že přes 4 tisíce let náboženské i jiné výchovy, se toho v myšlení lidí moc nezměnilo ...

V tomto albu uvedené fotografie, které byly prezentovány na hodové výstavě v Modřicích, nejsou jen obyčejnými "fotkami z dovolené", ale především přibližují dávnou minulost a současnost velké země kolem řeky Nilu ...

Stručné komentářové texty připravila Sylva Bernátová, pro zájemce o širší studium z dalších zdrojů jsme pak s vnukem Michalem Dufkem přidali asi stovku aktuálně prověřených odkazů na webové souvislosti ...    (ČeV)

srpen 2010, M10-Q4

Egypt
Wiki - World fact - YT - Archiv ČRO - Starověký Egypt - Temples - Česká egyptologie - Hieroglyfy - K4 (blog !!!) - Kaj (jinak !!!) - PrůvodceKáhíra
Wiki - YT - K4 - MX - Kaj - Afrikou - Archeo-muzeum - Horác - Průvodce

... ta červená budova je Egyptské muzeum - obsahuje asi 120 000 starověkých exponátů. Uvnitř je přísně zakázáno fotografovat - fotografické aparáty zůstávají v úschově. Prohlídka skenerem je rovněž povinná ...... budova se zelenou kopulí je mešita Al-Azhar z roku 970 n.l. - spirituální centrum Egypta ...... večerní jízda na velbloudech ...Gíza
Pyramídy - Zoznam - Wiki/en - YT - Technický popis - Úvahy o způsobu stavby - K4 - budoucnost , funkce , Cheops , Chefren - MX - Afrikou - Horác - Průvodce

... trh v poušti u pyramid v Gíze vypadá idylicky, ale pár set metrů odsud vede čtyřproudá silnice s ohlušujícím provozem a dopravními zácpami ve dne v noci ...... pyramidy v Gíze - uprostřed Rachefova (řecky Chefrénova), vlevo Velká (Chufuova, řecky Cheopsova), vpravo nejmenší Menkaurova pyramida - a za nimi káhirský smog ...... Chefrénova pyramida (nohoře se zbytkem obložení) je menší než Velká (Cheopsova) pyramida, ale její umístění na návrší způsobuje, že vypadá vyšší. Velká pyramida je vysoká 137 m a přežívá jako jediná ze Sedmi divů antického světa ...Sakkara
Wiki/en - YT - K4 - MX - Afrikou - Horác - Průvodce

... největší královské pohřebiště v Egyptě, opravovaná Džoserova stupňovitá pyramida je nejstarší doklad monumentální kamenné architektury na světě. Je sice o polovinu nižší, než pyramidy v Gíze, ale použitým materiálem je Imhotepův monument daleko větším úspěchem. Hrobky v okolí pyramidy mají neobyčejně krásné nástěnné malby.

Memfis
Wiki/en - YT - K4 - Tour

... před 4000 lety hlavní město Egypta. Torzo obrovské sochy Ramesse II. dosahující výšky pětiposchoďového domu - alabastrová socha sfingy o váze 80 tun, největší, jaká kdy byla nalezena ...

... Sochy sfing na velkém nádvoří chrámu v Karnaku, přemístěné z přístupové cesty, která spojovala chrám v Karnaku s Luxorským chrámem (odkazy viz dále) ...Dendera
Wiki/en - YT - K4 - Tour

... hlavice sloupů Hathořina chrámu - jeden z několika téměř úplně zachovaných chrámů s masivní kamennou střechou ...... fragmenty bohyně Hathory z pískovce ...podél Nilu na jih
Wiki/en - YT - K4 - Afrikou - PrůvodceNúbijská vesnice
... pohled ze střechy školy - původní Núbie zmizela pod hladinou Násirova jezera a Núbijci byli přinuceni opustit své vesnice a svá tradiční obydlí postavit jinde ...Theby ... atd
Wiki/en - YT - K4 - Theby , Hatšepsut , Memnon - MX - Afrikou - Hatšepsut , Memnon - Horác - Horác - Picture - Průvodce

Karnak
Wiki/en - K4 - MX - Afrikou - Horác - Virtuální prezentace - Picture - Tour - Průvodce

Luxor
Wiki/en , Temple - K4 - Kaj - MX - Afrikou - Horác - Foto a videa - Picture - Tour - Průvodce

Kom Ombo
Wiki/en - K4 - Afrikou - Picture - Tour

Edfu  
Wiki/en - K4 - Afrikou - Horác - Picture -

... Sloupová síň (hypostyl) v Karnaku s obeliskem (134 sloupů v 9 řadách, 15-21 m vysokých) ...
... Kóm Ombo - chrám zasvěcený krokodýlímu bohu Sobkovi ...... Chrám královny Hatšepsut, ležící pod údolím králů - jeden z nejpůsobivějších thébských chrámů.
... Memnonovy kolosy v Thébách (dnešním Luxoru), které střežily vchod do chrámu, údajně většího, než Karnak - dnes však už zmizelého.Asuán, Amada
Wiki/en - K4 - Kaj - MX - Afrikou - Picture - Průvodce - Asuán , Násirovo jezero

Amada:   Wiki/en - Tour

... Velbloudi, čekající na své zákazníky na břehu Násirova jezera - největší uměle vytvořené jezero na světě. Voda Nilu ho plnila 7 let. Leží uprostřed pouště a od hráze vysoké přehrady se rozprostírá 480 km do nitra Súdánu a místy dosahuje šířky přes 35 km.
... Asuánská přehrada s památníkem ve tvaru lotosu, připomínajícím pomoc Sovětského Svazu při jejím budování. Kvůli své velikosti je jedna z nejstřeženějších přehrad na světě.

... Cesta k chrámu Amada - nejstarší ze všech faraonských staveb na Násirově jezeře. Je o několik století starší, než stavby Ramesse II. a má krásnou výzdobu, která si zachovala svoji původní barevnost.Fílé
Wiki/en - YT - K4 - Horác - Picture - Tour - Průvodce

... Nádvoří chrámu ve Fílé, nejromantičtějšího ze všech egyptských monumentů - Trh (súk) v Asuánu, pestrá paleta barev a exotických vůní - Starověké přístaviště u chrámu ve Fílé. V pozadí ve vodě zbytky původního chrámu, než byl přestěhován na dnešní místo - ostrov Aglikia.Wadi es Sebua
Wiki/en

... chrám Ramesse II. - jedna z přestěhovaných a zachráněných památek. Teprve od 90-tých let min. století přístupný. Byl pohřběný v písku.Abu Simbel
Wiki/en - YT - Afrikou - MX - Horác - Picture - Tour - Průvodce

... nejjižněji položený chrám v Egyptě, 7 kilometrů od súdánských hranic. Byl zavátý obrovským množstvím písku, počáteční práce na jeho odstranění začaly v r. 1817 a s přerušením skončily v roce 1909. Po pyramidách a sfinze je to nejslavnější z egyptských monumentů. Před průčelím chrámu sedí 4 kolosální sochy faraona Ramesse II., 21 m vysoké. U jeho nohou stojí malé sošky členů jeho rodiny.

Poblíž chrámu Ramesse II, stojí krásná menší stavba, chrám jeho manželky Nefertari s gigantickými sochami v průčelí. Nefertari dosahuje stejné výšky jako její manžel, což je v Egyptě velmi vzácné.

Chrámy byly přemístěny ze skalního útesu v nilském údolí před zatopením Násirovým jezerem neuvěřitelným způsobem. Nad budoucí hladinou byl vytvořen umělý skalní útes stejně vysoký, chrámy byly rozebrány a na novém pahorku z nich byla vytvořena přesná původní podoba včetně spadlých kamenů, tak jak byly nalezeny.mozaika fotek na závěr077 fotoModřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela     8.9.2010     FOTO ©     Zdeněk a Sylva Bernátovi  Internet   www.cemotel.cz

Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009