Folklorní kroužek a pěvecký sbor na hodech


Folklorní kroužek na hodech

26 foto - neděle 29. září 2013   více ...

Zkouška folklorního kroužku
a průvod na Sokolovnu

11 foto - neděle 29. září 2013   více ...

Pěvecký sbor
na zahrádkářské výstavě

15 foto - neděle 29. září 2013   více ...


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz