KK71 - Dětské folklorní setkání MODŘICE 2014


KK71
Dětské folklorní setkání MODŘICE 2014
v areálu ZŠ Benešova ul.

40 foto - sobota 14. června 2014   více ...
celková atmosféra -
diváci, fotografové a vůbec ...

KK71 - - - - - Dětské folklorní setkání MODŘICE 2014
v areálu ZŠ Benešova ul.
účinkující:
Dětský folklorní soubor Borověnka Štěpánov nad Svratkou - web,
Dětský folklorní soubor Slováček Brno s cimbálovou muzikou - web - foto z Modřic,
Cimbálová muzika ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno - web,
Dětský folklorní soubor Javorníček Brno s muzikou - web,
Dětský folklorní kroužek města Modřice jako hostitel - web
program:
lidové písně a tance z Moravy
odkazy:
pod záštitou starosty města Modřice - - ve spolupráci se Základní školou |
program s charakteristikou účastníků - - barevný plakát - - Zpravodaj č. 7-8 |
Dětské folklorní setkání MODŘICE 2013 | mapy.cz
sobota 14. června 2014   více ...

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 1/7
slavnostní zahájení
s doprovodem cimbálové muziky Javorníčku

15 foto - sobota 14. června 2014   více ...

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 2/7
Folklorní kroužek Modřice

19 foto - sobota 14. června 2014   více ...

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 3/7
Borověnka Štěpánov nad Svratkou

28 foto - sobota 14. června 2014   více ...

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 4/7
Slováček Brno

30 foto - sobota 14. června 2014   více ...

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 5/7
Cimbálová muzika
ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno

12 foto, video - sobota 14. června 2014   více ...
autor videa> Jan Šmíd

KK71 - DFS MODŘICE 2014 - 6/7
Javorníček Brno

50 foto - sobota 14. června 2014   více ...


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz