Modřice - Jižní Morava


JM kraj | Česko | Malá encyklopedie | MIM - portál ve výstavbě - děkuji za trpělivost - ČeV

Postupně doplňované pracovní odkazy na tématické portály a vybrané stránky MIMobrázek

50 portrétů 
 přírodní oblasti RYBNÍKY

foto z let 2010 až 2013

publikováno v květnu 2013

obrázek

Co to tady roste ?

Test 1305 na výstavě
v Muzeu města Modřice

květen 2013

obrázek

Rekreační potenciál 
 přírodní oblasti RYBNÍKY

Studie 1305 pro výstavu
v Muzeu města Modřice

květen 2013

obrázek

Vegetace 
 v Modřicích a okolí

FOTO v pracovní databázi
přírodní oblast Rybníky

publikováno v květnu 2013

obrázek

Základní škola Modřice *

vybrané akce s účastí žáků, učitelů a rodičů

Tématický PORTÁL

obrázek

ZUŠ pobočka Modřice *

vybrané akce s účastí žáků a učitelů ZUŠ Ořechov

Tématický PORTÁL

obrázek

Volnočasová studie 1109

plné znění tiskové verze

předána 29. září 2011

obrázek

Významné krajinné 
 prvky v katastru Modřice

podklady (58 stran) z odboru
živ. prostředí MÚ Šlapanice

stav k 1. březnu 2010

obrázek

Občanské náměty 
 pro strategické plány

předané zpracovatelům (ČeV)

listopad 2012 a duben 2008


Zima v Modřicích a okolí - tipy na vycházky a výlety
Rozpracovaný stručný přehled historie a zajímavostí Modřic - V. Čevela 2011
Pozapomenutá památka - Olivetská hora - R. Procházka, Zpravodaj Modřice 4/2012
Komorní koncerty na radnici
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Dětský folklorní kroužek města Modřice
Kam v Modřicích - prospektyText Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009