Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

ÚvodObsah tiskové verze

   <<   
C   163

Úvod
Titulní list s předávacím protokolem - 27
Obsah tiskové verze - 53
Úvodní slovo řešitelky studie - 54
Koncepce volnočasové studie a řízené rozhovory - 16
Účastníci rozhovorů a vybrané záznamy - 15

Souhrn výsledků a doporučené priority - 45


I. Volnočasové aktivity a kvalita života - 28


II. Možnosti dle věkových kategorií občanů
01 - rodiče a velmi malé děti - 01
02 - předškoláci a děti v MŠ - 02
03 - školáci na I. stupni ZŠ - 03
04 - děti ve věku II. stupně ZŠ - 04
05 - mládež v učení a na studiích - 05
06 - dospělí v produktivním věku - 06
07 - senioři - 07

II. Možnosti aktivit tématicky
A - akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje - 22
M - volný pohyb a pobyt venku ve městě - 24
O - organizované činnosti s aktivní angažovaností - 25
P - volný pohyb a pobyt venku v přírodě - 23
Z - restaurační - obchodní a zábavní zařízení - 26

II. Možnosti podle infrastruktury
CES - cesty a pěšiny k vycházkám a výletům - 14
INS - zařízení a instituce pro volný čas - 13
MBO - město a blízké okolí - 10
ORG - organizátoři volného času - 43
PAR - parky - hřiště a zelenéplochy - 20
SLU - komerční nabídka služeb všeho druhu - 17
ZAH - zahrady - sady a zahrádkářské osady - 18
ZMM - volební strany v zastupitelstvu města - 42

III. Potenciál dalšího rozvoje (P1 až P7)

P1 - Koncepce pro oblast "U hřiště" - 46
P2 - Klubovny _ tělocvična _ hala - 47
P3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městě - 48
P4 - Kam se psy - 49
P5 - Vycházky do okolní přírody - 50
P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas - 51
P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě - 52

53
Úvod


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009