Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  věková kategorie    01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07   
/ tisk /

Dospělí v produktivním věkuDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.
charakteristika
Tato věková kategorie v Modřicích představuje přibližně 2500 lidí mezi 20 a 60 roky - spolu se studujícími a seniory asi 1600 domácností.
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje
Souhrnně pro všechny věkové kategorie
Volný pohyb a pobyt venku ve městě

aktivní činnost a realaxace na zahradě

   <<   
aktivita M   038

nabízí
soukromé zahrady a sady ,
Zahrádkářský spolek , který spravuje osady - U hřiště *), U dráhy *), U cyklostezky *), U čističky , Za muzeem *),
---
*) výhledová možnost zrušení nebo znehodnocení    PROBLÉM - Kolize volnočasových aktivit s ÚP

06
Dospělí v produktivním věku


letní dětské hry v přírodě blízkém prostředí

   <<   
aktivita M   039

popis
podmínky - přiměřeně klidný prostor, z důvodu bezpečnosti vhodně vzdálený nebo oddělený od dopravy,
v době letních veder alespoň částečně umožňující pobyt ve stínu stromů,
---
náplň - hry s míčem či se švihadlem nebo na honěnou ..., lezení po stromech nebo přírodních herních prvcích, posezení na trávníku nebo na přinesené podložce (deka ...)
nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici    PROBLÉM - Dětské hry ve městě a mezigenerační konflikt

06
Dospělí v produktivním věku


lezení v lanovém centru

   <<   
aktivita M   006

nabízí
Olympia park ,

06
Dospělí v produktivním věku


procházky se psem a volný výběh psů

   <<   
aktivita M   134

popis
aktivita vyžaduje - xxx ...
nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici    PROBLÉM - Kam se psy

06
Dospělí v produktivním věku
Organizované činnosti s aktivní angažovaností

zpívání v pěveckém sboru

   <<   
aktivita O   013

nabízí
Základní škola - pěvecké kroužky družiny -    BARIÉRA    pro děti ve věku II. stupně ZŠ kroužky nejsou
Smíšený pěvecký sbor města Modřice

06
Dospělí v produktivním věku


lezení po horolezecké stěně

   <<   
aktivita O   007

nabízí
Olympia park ,

06
Dospělí v produktivním věku


bowling - kuželková dráha

   <<   
aktivita O   012

nabízí
nákupní a zábavní centrum Olympia ,

06
Dospělí v produktivním věku


zimní bruslení

   <<   
aktivita O   010

nabízí
nákupní a zábavní centrum Olympia ,

06
Dospělí v produktivním věku
Volný pohyb a pobyt venku v přírodě

in-line bruslení

   <<   
aktivita P   001

nabízí
Cyklostezka Brno - Wien  -  cyklostezka směrem do Přízřenic a podél čističky do Rebešovic
Olympia park  -  bruslařská dráha (okruh) - vyhrazená pouze pro in-line bruslaře,
In-line centrum - Komárov  -  bruslařská dráha (okruh) - vyhrazená pouze pro in-line bruslaře, servis, občerstvení

06
Dospělí v produktivním věku


cvičení psů

   <<   
aktivita P   135

nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici ... NÁMĚTY - Možnosti pro majitele psů

06
Dospělí v produktivním věku


vycházky do přírody za suchého počasí

   <<   
aktivita P   109

nabízené trasy
Malý okruh podél náhonu a Svratky

06
Dospělí v produktivním věku
Restaurační, obchodní a zábavní zařízení
Souhrnně pro všechny věkové kategorie


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009