Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  věková kategorie    01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07   
/ tisk /

SeniořiDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.
charakteristika
Tato věková kategorie v Modřicích představuje přibližně 1000 lidí nad 60 let - spolu se studujícími a dospělými asi 1600 domácností.
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje
Souhrnně pro všechny věkové kategorie
Volný pohyb a pobyt venku ve městě

aktivní činnost a realaxace na zahradě

   <<   
aktivita M   038

nabízí
soukromé zahrady a sady ,
Zahrádkářský spolek , který spravuje osady - U hřiště *), U dráhy *), U cyklostezky *), U čističky , Za muzeem *),
---
*) výhledová možnost zrušení nebo znehodnocení    PROBLÉM - Kolize volnočasových aktivit s ÚP

07
Senioři


letní dětské hry v přírodě blízkém prostředí

   <<   
aktivita M   039

popis
podmínky - přiměřeně klidný prostor, z důvodu bezpečnosti vhodně vzdálený nebo oddělený od dopravy,
v době letních veder alespoň částečně umožňující pobyt ve stínu stromů,
---
náplň - hry s míčem či se švihadlem nebo na honěnou ..., lezení po stromech nebo přírodních herních prvcích, posezení na trávníku nebo na přinesené podložce (deka ...)
nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici    PROBLÉM - Dětské hry ve městě a mezigenerační konflikt

07
Senioři


procházky se psem a volný výběh psů

   <<   
aktivita M   134

popis
aktivita vyžaduje - xxx ...
nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici    PROBLÉM - Kam se psy

07
Senioři
Organizované činnosti s aktivní angažovaností

zpívání v pěveckém sboru

   <<   
aktivita O   013

nabízí
Základní škola - pěvecké kroužky družiny -    BARIÉRA    pro děti ve věku II. stupně ZŠ kroužky nejsou
Smíšený pěvecký sbor města Modřice

07
Senioři
Volný pohyb a pobyt venku v přírodě

vycházky do přírody za suchého počasí

   <<   
aktivita P   109

nabízené trasy
Malý okruh podél náhonu a Svratky

07
Senioři


cvičení psů

   <<   
aktivita P   135

nabízí
vhodná infrastruktura není k dispozici ... NÁMĚTY - Možnosti pro majitele psů

07
Senioři
Restaurační, obchodní a zábavní zařízení
Souhrnně pro všechny věkové kategorie


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009