Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  infrastruktura    CES - INS - MBO - ORG - PAR - SLU - ZAH - ZMM   
/ tisk /

Zařízení a instituce pro volný časDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.

sdružení Cyklistická stezka Brno - Vídeň

   <<   
infrastruktura INS   066

charakteristika
nabídka
in-line bruslení  -  cyklostezka směrem do Přízřenic a podél čističky do Rebešovic
souvislosti
město Modřice - člen sdružení, www.cyklobrnowien.cz/ ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Mateřská škola

   <<   
infrastruktura INS   147

charakteristika
nabídka
souvislosti
město Modřice - zřizovatel, web radnice ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Městská knihovna

   <<   
infrastruktura INS   070

charakteristika
nabídka
souvislosti
město Modřice - zřizovatel, www.modrice.knihovna.cz ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Městský fotbalový klub

   <<   
infrastruktura INS   062

charakteristika
nabídka
souvislosti
město Modřice - zřizovatel, mfkmodrice.webnode.cz/ ^,
mezinárodní žákovský fotbalový turnaj
www.mesto-modrice.cz/turnaj/ ^, MIM - 2010 ^ - 2009 ^ - 2007 ^ - Bolkova jedenáctka - ČTV 2006 ^,

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Muzeum a Muzejní spolek

   <<   
infrastruktura INS   017

charakteristika
nabídka
souvislosti
město Modřice - zřizovatel muzea, www.mesto-modrice.cz/muzeum ^, web radnice ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Myslivecké sdružení

   <<   
infrastruktura INS   075

charakteristika
sdružení se stará o areál "Pod kaštany", o pozemky kolem Primálu a další ... xxx
nabídka
plesy v zimní sezóně
souvislosti
web radnice ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Římskokatolická farnost

   <<   
infrastruktura INS   126

charakteristika
nabídka
Tříkrálová sbírka - wiki ^, oblastní Charita Rajhrad ^ farní ples - leden
setkávání v klubu maminek s malými dětmi - www.maminky-modrice.estranky.cz/ ^
bohoslužby ^
souvislosti
www.farnost-modrice.cz/ ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


TJ Sokol Modřice

   <<   
infrastruktura INS   152

charakteristika
nabídka
květen - Cyklistická Jednadvacítka + Město Modřice (spolupořadatel), 2007 ^ - mim,

www.aerobicmodrice.estranky.cz/ ^

Modřický běžecký pohár Brněnský pohár ^ + Město Modřice (spolupořadatel),
MIM - 2008 ^ - 2007 ^ - 2005 ^,

TJ Sokol SDS EXMOST www.nohejbal-modrice.net/ ^, www.nohec.estranky.cz/ ^ (žáci)

Blajkec ???

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Zahrádkářský spolek

   <<   
infrastruktura INS   031

charakteristika
nabídka
plesy v zimní sezóně
podzimní hodové výstavy
tématické zájezdy (pro členy i veřejnost)
veřejné schůze s přednáškou
spolek spravuje osady na pozemcích města
U hřiště , U dráhy , U cyklostezky , U čističky , Za muzeem ,
souvislosti
web radnice ^, MIM - ples 2007 ^, ples 2005 ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Zájmové sdružení Dobromysl

   <<   
infrastruktura INS   151

charakteristika
Zájmové sdružení seniorů při Grand Rezidenci Modřice
nabízí
hodové a ostatní výstavy
souvislosti
stránky ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Základní škola

   <<   
infrastruktura INS   068

charakteristika
nabídka
zpívání v pěveckém sboru
souvislosti
město Modřice - zřizovatel, www.zsmodrice.org/ ^ - Pěvecké kroužky družiny ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Základní umělecká škola

   <<   
infrastruktura INS   069

charakteristika
nabídka
koncerty
souvislosti
www.zusmore.cz/ ^,   MIM - Tentokrát hrajeme swing ... 1/2011 ^, Klasika a swing v saxofonech 1/2010 ^, Vánoční pohlazení 12/2009 ^ , Učitelé ZUŠ 4/2009 ^ , Nová budova ZUŠ 11/2008 ^, Duo Kaizer USA 10/2005 ^

13
Zařízení a instituce pro volný čas


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009