Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  infrastruktura    CES - INS - MBO - ORG - PAR - SLU - ZAH - ZMM   
/ tisk /

Cesty a pěšiny k vycházkám a výletůmDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.

pravý břeh náhonu od staré silnice k soutoku se Svratkou

   <<   
infrastruktura CES   099

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


pravý břeh Svratky od náhonu k polní cestě

   <<   
infrastruktura CES   108

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


Z-V polní cesta kolem benzínové pumpy ke Svratce

   <<   
infrastruktura CES   106

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


spojovací polní cesta od podchodu u náhonu na jih

   <<   
infrastruktura CES   107

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


Z-V polní cesta od dráhy ke Svratce

   <<   
infrastruktura CES   104

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


překonání jižního obchvatu II-152 z ulice Havlíčkova

   <<   
infrastruktura CES   111

charakteristika
pro pěší, cyklisty, rodiče s dětmi, cesty s kočárkem ani pro výjezd z města autem křižovatka nemá přijatelné řešení,
jediná možnost bezpečného pěšího překonání jižního obchvatu je podchodem u náhonu na východním okraji města,
POTENCIÁL
vycházky do přírody za suchého počasí ,
BARIÉRA   
využití podchodu k cestě do přírody by pro občany z velké části města znamenalo kolem 4km trasu navíc,
což pro krátkodobé vycházky není časově a pro řadu lidí ani fyzicky únosné,
proto jsou nuceni riskovat nebezpečný přechod přes velice rušnou křižovatku
souvislosti
Zpravodaj 5/2009-4 - informace o budoucím řešení, pravý břeh náhonu od staré silnice ke Svratce ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


přímé pěší a cyklo spojení do Popovic

   <<   
infrastruktura CES   110

charakteristika
v současné době existuje pouze zbytečně dlouhé, dopravně složité a velice hlukově zatížené spojení
po trase naučné cyklostezky a po silnicích v blízkosti motelu Bobrava
POTENCIÁL
vycházky do přírody za suchého počasí ,
BARIÉRA   
na západním okraji Popovic přitom už několik let existuje neoficiální lávka (kmeny),
ale není k ní z Modřické strany přístup ani po navigaci Bobravy, ani přes pole,
dle digitálního katastru existují v majetku města 3 polní cesty, které ale v terénu nejsou,
pokud by město zajistilo zřízení asi 300m dlouhé pěšiny od Z-V cesty s příslušným označením, vznikla by
velice zajímavá možnost ekologického pěšího a cyklo spojení přes oboru až do Rajhradu a dále
souvislosti
pravý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce , levý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


pravobřežní navigace Svratky mezi mosty Přízřenice-Modřice

   <<   
infrastruktura CES   047

charakteristika
pěšina po travnaté navigaci, od počátku r. 2011 také nově navezená manipulační cesta v zeleném pásu pod hrází,
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,
PROBLÉM   
v letních měsících - pokud není posečená vysoká tráva, hrozí nebezpečí klíšťat
výhledově dle ÚP - možnost znehodnocení přírodního prostředí   
v novém Konceptu ÚP v jedné z variant dopravy je těsně podél řeky navržena nová tranzitní silnice III-15279 (severní obchvat),
souvislosti
ÚP a rozvoj ^ - problémové plochy ÚP mim^

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


levobřežní náplavka Svratky mezi mosty Přízřenice-Modřice

   <<   
infrastruktura CES   037

charakteristika
pěšina po široké travnaté náplavce
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,
PROBLÉM   
v letních měsících - pokud není posečená vysoká tráva, hrozí nebezpečí klíšťat

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


levobřežní náplavka Svratky od mostu k výtoku z ČOV

   <<   
infrastruktura CES   045

charakteristika
pěšina po široké travnaté náplavce
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,
PROBLÉM   
v letních měsících - pokud není posečená vysoká tráva, hrozí nebezpečí klíšťat

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


levobřežní navigace Svratky od výtoku z ČOV do Rajhradu

   <<   
infrastruktura CES   046

charakteristika
využitelný pouze úsek pěšiny po travnaté navigaci (resp. později po betonové hrázi)
POTENCIÁL
vycházky do přírody za suchého počasí ,
BARIÉRA   
ještě před vtokem Bobravy do Svratky je navigace neprůchodně zarostlá,
takže zcela zaniklo dříve existující pěší spojení do Rebešovic a Rajhradu,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


pravý břeh náhonu od staré silnice k soutoku se Svratkou

   <<   
infrastruktura CES   099

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


S-J polní cesta podél Svratky

   <<   
infrastruktura CES   105

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


S-J polní cesta uprostřed trati Rybníky

   <<   
infrastruktura CES   103

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


S-J polní cesta kolem Primálu

   <<   
infrastruktura CES   102

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


Z-V polní cesta od dráhy ke Svratce

   <<   
infrastruktura CES   104

charakteristika
nabídka
vycházky do přírody za suchého počasí ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


levý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce

   <<   
infrastruktura CES   100

charakteristika
Povodí Moravy plánuje úpravy s rozšířením retenční plochy toku o max 30m s možností vysázení lužního lesa,
POTENCIÁL
vycházky do přírody za suchého počasí ,
BARIÉRA   
v současné době kromě krátkého úseku u splavu prakticky nepřístupný,
souvislosti
Zpravodaj 12/2010-9 ^ , přímé pěší a cyklo spojení do Popovic , pravý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


pravý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce

   <<   
infrastruktura CES   101

charakteristika
úsek od dráhy k polní cestě od Popovic (do míst, kde hranice katastru přetíná řeku) nepřístupný,
dále po navigaci až k soutoku se Svratkou (i kus dále po její navigaci) polní cesta v katastru Popovic,
POTENCIÁL
vycházky do přírody za suchého počasí ,
BARIÉRA   
u polní cesty od Popic existuje neoficiální lávka (kmeny), ale není k ní přístup z modřické strany
souvislosti
přímé pěší a cyklo spojení do Popovic , levý břeh Bobravy od dráhy ke Svratce ,

14
Cesty a pěšiny k vycházkám a výletům


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009