Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  infrastruktura    CES - INS - MBO - ORG - PAR - SLU - ZAH - ZMM   
/ tisk /

Parky - hřiště - zelené plochyDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.

dětské hřiště na Rybníčku

   <<   
infrastruktura PAR   072

charakteristika
ohraničené nově vybavené hřiště s prolézačkami a pískovištěm
nabídka
¨pobyt na dětském hřišti
souvislosti
web radnice ^

20
Parky - hřiště - zelené plochy


dětské hřiště mezi bloky ulic Husova-Pilcova

   <<   
infrastruktura PAR   071

charakteristika
ohraničené nově vybavené hřiště s prolézačkami a pískovištěm
nabídka
pobyt na dětském hřišti
souvislosti
web radnice ^

20
Parky - hřiště - zelené plochy


dětské hřiště na ulici Sokolská

   <<   
infrastruktura PAR   073

charakteristika
neohraničené nově vybavené hřiště s prolézačkami a pískovištěm
POZOR - zdá se, že nechráněný keř v trávníku u hřiště je mírně jedovatá škumpa ocetná
nabídka
pobyt na dětském hřišti
souvislosti
web radnice ^

20
Parky - hřiště - zelené plochy


dětské hřiště v obytné oblasti Na Bobravě

   <<   
infrastruktura PAR   078

charakteristika
na novém sídlišti bydlí odhadem XXX rodin s YYY malými dětmi, tj. celkem asi ZZZ obyvatel ...
POTENCIÁL
pobyt na dětském hřišti ,
BARIÉRA   
otázky financování a vlastnických vztahů k pozemkům

20
Parky - hřiště - zelené plochy


dětské hřiště v obytné oblasti Severní předměstí

   <<   
infrastruktura PAR   079

charakteristika
na novém sídlišti bydlí odhadem XXX rodin s YYY malými dětmi, tj. celkem asi ZZZ obyvatel ...
POTENCIÁL
pobyt na dětském hřišti ,
BARIÉRA   
otázky financování a vlasnických vztahů k pozemkům

20
Parky - hřiště - zelené plochy


Olympia park

   <<   
infrastruktura PAR   002

charakteristika
nabídka
pobyt na dětském hřišti  -  pro předškoláky i školáky, kůlové bludiště, parková železnice, vodní koutek
in-line bruslení  -  bruslařská dráha (okruh) - vyhrazená pouze pro in-line bruslaře
lezení v lanovém centru
lezení po horolezecké stěně
souvislosti
plánek parku^ , www.olympia-centrum.cz^ , otevření parku 05/2010 (MIM)^ ,
nákupní a zábavní centrum Olympia

20
Parky - hřiště - zelené plochy


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009