Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  aktivity    A - M - O - P - Z   
/ tisk /

Akce pro veřejnost a veřejné informační zdrojeDále uvedený přehled bude v detailu doplněn a upřesněn v rámci v současné době (přelom roku 2011/2012) připravovaného převodu databáze do nových internetových stránek radnice.

veřejné informační zdroje

   <<   
aktivita A   132

webové stránky
www.mesto-modrice.cz ^, Modřický Zpravodaj ^ - vybraná témata od roku 2007 ^ - INFO-servis ^ (v rekonstrukci), Modřický internetový magazín ^ - Modřický Zpavodaj 1990-2010 ^
publikace o Modřicích
prospekty   Kam v Modřicích ^ (zdarma k dispozici na radnici, v knihovně a v muzeu)
... seznam bude postupně doplněn ...
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


bohoslužby - přednášky - besedy

   <<   
aktivita A   138

nabízí
Římskokatolická farnost
Městská knihovna
Městské muzeum a Muzejní spolek
Zahrádkářský spolek
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


hodové a ostatní výstavy

   <<   
aktivita A   140

nabízí
Mateřská škola
Městská knihovna
Městské muzeum a Muzejní spolek
Římskokatolická farnost
Zájmové sdružení Dobromysl
Základní škola
Základní umělecká škola
Zahrádkářský spolek
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


koncerty a hudební vystoupení

   <<   
aktivita A   018

nabízí
Hudební festival - Jindřichovský
Komorní koncerty na radnici
Mateřská škola
Římskokatolická farnost
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Základní škola
Základní umělecká škola
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


plesy - taneční zábavy - diskotéky

   <<   
aktivita A   041

nabízí
Kulturně školská komise
Myslivecké sdružení
Římskokatolická farnost + KDU-ČSL
Sbor dobrovolných hasičů
TOP 09
Zahrádkářský spolek
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


sportovní utkání a další společenské akce

   <<   
aktivita A   139

nabízí
Městský fotbalový klub
TJ Sokol - nohejbal a ---
Sbor dobrovolných hasičů - ---
Kulturně školská komise - ---
Myslivecké sdružení - ---
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


tématické zájezdy a vycházky

   <<   
aktivita A   042

nabízí
Římskokatolická farnost ,
Zahrádkářský spolek ,
určení
rodiče s malými dětmi , předškoláci , školáci-I , děti-II , mládež , dospělí , senioři ,

22
Akce pro veřejnost a veřejné informační zdroje


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009