Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  celkové řešení DB      
/ tisk /

ÚvodTitulní list tiskové verze

   <<   
C   162

Studie
zpracovaná podle Smlouvy o dílo ze dne 1. dubna 2011Analýza možností volnočasových aktivit občanů
v Modřicích a blízkém okolí

objednatel studie

Město Modřice

- zastupuje starosta

Ing. Josef Šiška© řešitelka studie

Mgr. Eva Matoušková - Brno© koordinace, internetová prezentace a redakční zpracování

Ing. Vlastimil Čevela - ModřicePředávací protokol - čl. 3.4 - 2.3 a 4.1 - 4.2 - 4.4 Smlouvy
- zástupce objednatele byl v souladu se Smlouvou průběžně seznamován s postupem prací
- dílo splňuje všechny požadavky dle zadání a bylo řešitelkou předáno v dohodnutém termínu
- dílo je realizováno formou veřejně přístupné databáze www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas
- současně bylo aktuální znění všech kapitol předáno jedenkrát v tištěné formě na papíře
- další aktualizaci databáze převzal smluvní zástupce objednatele - Ing. Vlastimil ČevelaV Modřicích dne


dílo předává řešitelka :


aktualizaci databáze za objednatele přebírá:


objednatel potvrzuje převzetí díla a splnění Smlouvy:

27
Úvod


Poslední aktualizace 2011-09-24     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009