Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P2 - Klubovny _ tělocvična _ halaP2 - Klubovny _ tělocvična _ hala - priorita

   <<   
B   184

Všichni respondenti a další signály ze Zpravodaje i odjinud se shodují, že v souvislosti s nárůstem obyvatel není město dostatečně vybaveno infrastrukturou pro setkávání lidí při klubové či spolkové činnosti v případě nepříznivého počasí a krytými prostorami pro cvičení. Tento nedostatek je jako limitující pociťován ve všech směrech i ve všech věkových kategoriích.

Jednoduché, ani rychlé řešení neexistuje, ale jako prioritu P2 by mělo vedení města srozumitelně vysvětlit a zveřejnit svoje představy a již připravované konkretní nejbližší kroky ke zlepšení situace.

47
P2 - Klubovny _ tělocvična _ hala


Stručný souhrn získaných názorů

   <<   
B   191

(klubovny)
Za jeden z klíčových problémů je považován nedostatek kluboven pro setkávání lidí podobných zájmů. Prakticky jedinou obecněji využitelnou možností jsou kromě zasedacího sálu dvě klubovny na radnici nad knihovnou a místnosti v budově hasičů na ulici Poděbradova.

Předpokládaným řešením je využití domu vedle Sokolovny po realizaci připravované směny, ale otázkou je, zda to bude stačit. Jednou z možností by bylo i využití 1. patra Sokolovny a některé další - postupně by mělo být ze strany radnice upřesněno, jaké jsou reálné představy - např. pokud jde využití místností v novém domě pro seniory a v připravované městské hale, prostor na půdě radnice a další.

Samostatnou záležitostí je využití možnosti spoluúčasti města se soukromým sektorem na případném využití volných prostor v bývalém areálu Fruty na Severním předměstí či jinde.

(hala)
Pokud jde o městkou halu - z několika místa - a to jak z hlediska projektu, tak i provozu zazněla vážná přípomínka, že infrastruktura by se měla budovat podle účelu, kterému má sloužit. V té souvislosti byla kritizována zveřejněná představa o městské hale s tím, že vůbec není dobré, aby se v jednom zařízení kombinoval dohromady sport a kultura.

Bylo přitom poukazováno na skutečnost, že každé z těchto využití potřebuje jiné zázemí a pokud bude hlavní sál střídavě sloužit ke cvičení a ke konání akcí, může dojít k devastaci podlahy a i k dalším problémům.

Pravdou ale je, že historické sokolovny se sálem s parketovou podlahou vždy bez problémů běžně sloužily jak k pravidelnému cvičení, tak k pořádání šibřinek a dalších společenských akci. Navíc dnešní materiály a technologie umožňují kvalitní víceúčelovou podlahu nejen vytvořit, ale i výrazně snadněji udržovat.

V každém případě by představy o způsobu využití městské haly měly být postupně zveřejňovány a šířeji diskutovány s občany

(další podrobnosti)
Detaily názorů, získané při práci na studii, budou postupně zapracovány do databáze nového řešení internetu radnice.

47
P2 - Klubovny _ tělocvična _ hala


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009