Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městěP3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městě - priorita

   <<   
B   186

V současné době sice již existuje několik veřejných dobře vybavených a udržovaných dětských hřišť, ale není jich dostatek a nejsou v okrajových obytných oblastech (Na Bobravě, Severní předměstí). Díky vyhroceným mezigeneračním konfliktům byla řada hracích ploch zrušena, takže pro starší děti a mládež jsou možnosti minimální nebo žádné. Rovněž pro dospělé prakticky neexistuje alespoň minimálně vybavené hřiště k volným pohybovým aktivitám. Rovněž v rozsahu zelených ploch, vybavení veřejných prostranství a kvalitě chodníků i komunikací je řada možností ke zlepšení současného stavu.

Po inspiraci volnočasovou studií a z iniciativy p. ředitelky ZŠ byl o letních prázdninách pro veřejnost zpřístupněn areál školy na Benešově ulici s travnatou plochou, velkým krytým altánem a vybaveným hřištěm s umělým povrchem. Na základě kladného přijetí ze strany občanů by jako prioritu P3 mělo vedení města vhodným způsobem podpořit ZŠ tak, aby areál mohl být volně přístupný nejen v pracovní dny o prázdninách, ale též o víkendech celý rok, případně dle zájmu i průběžně v podvečerních hodinách.

48
P3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městě


Stručný souhrn získaných názorů

   <<   
B   192

(hřiště)
Velice negativně je hodnocen značný nepoměr mezi nedostatečnou nabídkou skutečně veřejné infrastruktury pro volný čas a podporou organizovaných aktivit. V současnosti to nejvíce platí pro hřiště a zelené plochy, sloužící k volnému pobytu a pohybu venku ve městě, ale i obecně.

Velké fotbalové hřiště mezi zahrádkami, dříve volně přístupné a celoročně intenzívně využívané především dětmi a mládeží bylo oploceno a zatravněno. Zadní škvárové hřiště slouží jako volná tréningová plocha fotbalistům, takže tam není žádné vybavení pro jiné míčové hry, ani k posezení při doprovodu dětí - dětské hřiště vzadu bylo navíc zrušeno.

Dobře vybavené školní hřiště s umělým povrchem je v podvečerních hodinách, o víkendech a o prázdninách nevyužívané - příklady z jiných míst (Vyškov, Újezd u Brna) ukazují, že pokud by se zajistil vhodný přístup a dohled, mohlo by být běžně vyžíváno veřejností.

Velice kladně jsou hodnocena nově vybavená veřejná dětská hřiště pro věkovou kategorii malých dětí s doprovodem dospělých, ale mělo by jich být víc a měly by být i v okrajových obytných oblastech - Severní předměstí a Na Bobravě.

Celkově je však nedostatek volně přístupných hřišt či zelených ploch pro pohybové aktivity všech ostatních věkových kategorií vnímán jako jeden z největších problémů vůbec. V prostoru mezi bloky bytových domů na sídlišti přitom existují plochy v majetku města nebo státu, které by podobné aktivity umožňovaly.

(chodníky)
S procházkami ve městě souvisí i stav chodníků a možnost bezpečného přechodu ulice. Na některých ulicích (Benešova, Masarykova, Příční a další) jsou na chodnících časté nerovnosti (odpadové stružky, nepevné a vyčnívající dlaždice), takže jízda s kočárkem nebo na dětské koloběžce je problematická a může být i nebezpečná.

Samostatnou kapitolou je bezpečnost přechodů přes ulici v místech s intenzívní dopravou. Vedle samostatně zmiňované křižovatky Havlíčkova x Jižní obchvat, je i řada jiných míst, kde bezpečný přechod není možný. Konkretně třeba u pošty přes ulici Masarykova, na Severním předměstí (u bývalé Fruty) i jinde, u nádraží přes ulici Husovu a na křižovatce Dobrovského x Chrlická.

V tomto směru je jeví jako velice užitečné, kdyby v rámci informačního sytému města byly takové dílčí problémy vhodným způsobem zaznamenány, aby bylo zřejmé, že se o nich ví, a mohlo se veřejně sledovat, jak postupuje jejich řešení.

(odpadové koše)
Ze strany občanů zvláště střední a vyšší věkové kategorie je negativně vnímán nepoměr mezi nabídkou košů pro psí exkrementy a počtem košů či nádob na běžný odpad. Kromě náměstí Svobody před radnicí, kde je jich možná až zbytečně mnoho, na většině ulic a především míst, kde se lidé soustřeďují (např. postávající děti na chodníku před školou) - odpadové koše chybí.

(zeleň ve městě)
Problém zeleně ve městě není jenom otázkou, zda a jak velké existují parky, ale i jak obecně vypadají veřejná prostranství - tedy je to záležitost estetická, která přispívá k tomu, aby se obyvatelé a návštěvníci ve městě cítili dobře.

Přispívá k tomu třeba vysázený a udržovaný květinový záhon, správně ostříhané keře a především vzrostlé stromy, které v horkých letních dnech mohou nabídnout příjemný stín.

(vize - parkové arboretum "U náhonu")
Zlepšování životního prostředí výsadbou zeleně a rozšiřování možností pro relaxaci a poučení lidí je obecně prospěšná záležitost. Příklady z historie i z vyspělých zemí ukazují, že se v takových snahách výrazně angažovali významní majitelé velkých panství (oteřené zámecké parky) i velcí úspěšní podnikatelé - např. přírodní park Hoge Veluwe a Kroller/Müller muzeum u Arnhemu v Holadsku (*).

Přibližně kruhová plocha v ohybu náhonu pod mlýnem (v soukromém majetku) by mohla poskytnout přírodní podmínky pro realizaci podobného záměru v Modřicích. Mohl by zde být zřízen oplocený, za dne veřejně přístupný park - arboretum s ukázkami dřevin, příp. růží, prodávaných v nedalekém zahradním centru, se stromy či keři pro stín, relaxačními travnatými plochami, lavičkami a podobně. Podobně jako jinde by se na vybudování i provozování vhodným způsobem mohlo podílet město.

Přínosy, rizika i náročnost takového projektu by bylo potřeba dále kvalifikovaně posoudit - zde je předkládán jako obecná vize k zamyšlení.

(*) Tento park v Holandsku založil německo-holandský uhlobaron s manželkou a jejich cílem bylo spojit přírodu a umění (poskytli pozemky a obrazy, stát postavil budovu) - příslušná nadace v parku provozuje muzeum s několika desítkami obrazů Van Gogha ... www.hogeveluwe.nl/en/14 , en.wikipedia.org/wiki/Hoge_Veluwe_National_Park ,

(další podrobnosti)
Detaily názorů, získané při práci na studii, budou postupně zapracovány do databáze nového řešení internetu radnice.

48
P3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městě


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009