Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

ÚvodÚvodní slovo řešitelky studie

   <<   
C   159

V Modřicích jsem žila nějakou dobu po narození jako dítě, po odstěhování naší rodiny však jsem již vyrůstala v Brně - Slatině. Můj otec Rostislav Matoušek v Modřicích založil a řadu let vedl dětský pionýrský oddíl TAPO a stál i u zrodu populárních letních táborů Kovolitu na "Krkaté babě", které tam pod sdružením TAPO - Krkatá baba fungují dodnes.

Pod vlivem otce jsem se od mládí zúčastňovala podobných volnočasových aktivit a získala v tomto oboru nejen mnohaletou praxi v organizování dětských kolektivů, ale vystudovala i sociologii na Masarykově Univerzitě v Brně (diplomová práce o volnočasových aktivitách jako prevenci patologických jevů u mládeže) a pedagogiku volného času jsem si zvolila jako povolání Junior - DDM Brno - Centrum volného času Fantázie Slatina .

Zájem vedení města, začít se systematicky zabývat problematikou volného času v Modřicích nejen profesionálně považuji za velice důležitý krok správným směrem. ale i za příležitost částečně navázat na zdejší působení mého táty.

Metodou získání podkladů pro studii, stanovenou ve smlouvě, bylo využití otevřených zdrojů a především řízené rozhovory s občany. Půl roku jsem sledovala dění v Modřicích, nahlížela do Územního i Strategického plánu a pečlivě prostudovala současná i minulá vydání Zpravodaje ( internet radnice 2007-2011 ). Oficiálně jsem hovořila s několika desítkami aktivních lidí ( seznam ) a příležitostně díky svým privátním kontaktům i s řadou dalších.

Za velikou výhodu považuji, že jsem jako "člověk zvenku" lokálně nezainteresovaná, takže lidé při rozhovorech svoje názory sdělovali zcela otevřeně. Podle dohody s radnicí byla při zpracování studie důsledně uplatněna ochrana zdrojů, tj. autorství jednotlivých názorů není zveřejňováno, ani sdělováno zadavateli.

V té souvislosti je třeba kladně vyzdvihnout otevřenou informační politiku vedení města Modřice. Sesbírat a veřejně na internetu či ve Zpravodaji prezentovat všechny významné problémy jako výzvu, je totiž sice malým, ale přesto už prvním krokem k jejich řešení.

Za významnou spolupráci na přípravě rozhovorů, internetové prezentaci a celkovém redakčním zpracování studie bych ráda poděkovala koordinátorovi, kterým byl Ing. Vlastimil Čevela - předseda redakční rady Zpravodaje, organizátor náplně modřických koncertů na radnici a vydavatel Modřického internetového magazinu ( mim.cemotel.cz ).

Hlavně však musím poděkovat všem, kteří si našli čas na zamyšlení a formulaci svých představ při osobních rozhovorech, nebo mailových či telefonických kontaktech. Vyslovené názory byly velice inspirativní a ve spolupráci s koordinátorem jsme jejich uložením do veřejné internetové databáze udělali základní krok k tomu, aby nezapadly a dalo se s nimi dále pracovat.

Věřím, že získaný souhrn informací užitečně přispěje k rozhodování o dalším rozvoji infrastruktury pro volnočasové aktivity ve městě a tím i k celkové spokojenosti občanů, kteří v něm žijí.

V Brně dne 29. září 2011     Mgr. Eva Matoušková

54
Úvod


Poslední aktualizace 2011-09-24     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009