Rekreační potenciál
přírodní oblasti RYBNÍKY a příp. lávky přes Bobravu
pro obyvatele Modřic a Popovic


Stručná studie, kterou na základě nabídky ze strany Petra Fialy, ke spolupráci na přípravě výstavy "Luhy při soutoku Svratky s Bobravou" na jaře 2013 v Muzeu města Modřice, zpracoval Vlastimil Čevela. Text studie, obrazovou přílohu a další informace současně publikuje Modřický Internetový Magazín.

Účelem studie je připomenout, že v okolí Svratky a Bobravy existuje potenciál k zajímavému zvýšení možností rekreace a tím i celkové kvality životního prostředí. Konkretní náměty a jejich přínosy pak mají za cíl zdůvodnit, proč by mělo být ve veřejném zájmu vytvořit podmínky k tomu, aby se tento potenciál mohl ve prospěch obyvatel Modřic a Popovic co nejlépe prakticky využívat.

V uvedené souvislosti proto pořadatelé výstavy uvítají, když návštěvníci svoje názory k námětům dle této studie vyjádří v návštěvní knize.

Text:

Studie 1305
kromě výše uvedeného úvodu, obsahuje dále kapitoly:
Turistická lávka přes Bobravu
Od náhonu přes palouky u Svratky
Velká okružní trasa Rybníky


Přílohy:

H - Historická mapa - I. vojenské mapování z doby Marie Terezie

velký modřický chovný rybník, existující mezi lety 1517 až 1786, výřez pořízen ze serveru www.geolab.cz


A - Trvalá zátopa koncem dubna 2006 - měsíc po odeznění povodně

pohled z polní cesty od západu ke Svratce před soutokem s Bobravou, foto ČeV


B - Pohled od Modřic k jihu na celkový rozsah zatopení

podél sloupů nízkého napětí vede středem oblasti polní cesta, foto Miroslav Hájek

C - Místo, kudy vytékala voda z náhonu do polí

několik desítek metrů na východ od současného podchodu, foto Miroslav Hájek


X a Y - Trasa s navrhovanou lávku přes Bobravu a současné spojení

cesta od podchodu u náhonu ke kapličce u hospody v Popovicích a zpět je delší o více než 5 km, zakresleno s využitím serveru Mapy.cz


P a S - Provizorní soukromá lávka přes Bobravu a plánek jejího okolí

modrozelený obdélník vlevo je městský pozemek, kde by mohl vzniknout navrhovaný víceúčelový přirodní areál, foto ČeV, plánek dle katastrální mapy na serveru cuzk.cz/marushka


M a V - Trasy malého a velkého vycházkového okruhu

zakresleno s využitím serveru Mapy.cz


W - Pohled po směru toku Svratky z palouků na malém okruhu

foto ČeV


E a F - Divoká vegetace na trase malého okruhu a příklad parkové úpravy břehu Litavy ve Slavkově u Brna

foto ČeV


Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009