Modřice - historie


Prehistorické dějiny Modřic - přednáška Rudolf Procházka, malovaný strop z roku 1725
Rajhrad - Anno gratie MCCXLVII - datum Moderiz - rozhovor s Jindrou Pavelkovou
Rajhrad - výstava Modřický Comestor - komentář Ivo Durec,
Modřice na prahu železného věku - přednáška Petr Kos
Modřice včera a dnes - výstava fotografií Miroslav Hájek

pracovní odkazy na dokumenty CDM a CDB

- odkazy bez poznámky v závorce jsou listiny, vystavené přímo v Modřicích - od 1228 do 1333 celkem přes 60
- odkazy s poznámkou v závorce jsou listiny se zmínkou o Modřicích, vystavené jinde (zatím zde nejsou všechny)
- odkazy se značkou @ mají v diplomatáři před nebo za listiny královské
- biskup Bruno v Modřicích vystavil asi 15 listin, biskup Theodoricus přes 20
cs.wikipedia.org/wiki/Morava
Dějiny Moravy ve zkratce
cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kostelů_v_Brně
cs.wikipedia.org/wiki/Jindřich_Zdík 1126-1151
cs.wikipedia.org/wiki/Robert_(biskup_olomoucký) 1201-1240
cs.wikipedia.org/wiki/Bruno_ze_Schauenburku 1245-1281
cs.wikipedia.org/wiki/Dětřich_z_Hradce 1281-1302
cs.wikipedia.org/wiki/Jan_VI._z_Valdštejna 1302-1311
cs.wikipedia.org/wiki/Jan_ze_Středy 1364-1380
CDM on-line
cs.wikipedia.org/wiki/Codex_diplomaticus_et_epistolaris_Moraviae - celkem 6983 str. cs.wikipedia.org/wiki/Codex_diplomaticus_et_epistolaris_regni_Bohemiae - celkem 1142 str.

odkazy na jednotlivé dokumenty


1141(1131)-Jun   ooooo   CDB I Index (805-1197) - 568 str.
1222-Aug (Pleban) , 1228-Feb   ooooo   CDB II Index (1198-1230) - 574str.
1141(1131)-Jun   ooooo   CDM 1 (396-1199) - 256 str.
1222 (CXXXIV.) Plebanus , 1228-Feb , 1231 , 1234-Oct@   ooooo   CDM 2 (1200-1240) - 388 str.
@1246-Dec , 1247-Jan , 1253-advent@ , @1259-Jun , 1259 , @1260-Oct , 1261-Feb , 1262-Aug , 1262-Oct , 1266-Jan , 1267-Nov@   ooooo   CDM 3 (1241-1267) - 412 str.
1268-Mai (XI.) , 1269-Oct , 1274-Apr , 1278-Mai , 1278-Aug , 1279-Sep , 1281-Jan (CLXXIX.) , 1281-Oct , 1281-Oct , 1281-Dec , @1284-Oct , 1285-Mar , 1288-Mar , 1288-Mai (CCLXVI.) , @1288-Mai , @1288 , @1289-Oct , 1289-Jan , 1290-Feb , 1290-Mar , 1292-Jun , 1293-Jan (CCCX.) , 1293-Mar , 1293-Jul (CCCXX.)   ooooo   CDM 4 (1268-1293) - 412 str.
1295 , 1296-Feb , 1296-Mar , 1296 , 1297-Jul , 1298-Jan , 1298-Feb , 1298-Apr (LXXXV.) , 1298-Aug , 1299-Oct (CXII.) , 1299-Nov (CXIII.) , 1300-Jan (CXVI.) , 1301 , 1302-Jul (CXXXVII.) , 1303-Oct , 1303-Dec (CLVII.) , 1303-Jan , 1305-Mar , 1305-Dec@č , @1278-Aug@ , @1281-Sep , @1281-Oct , @@1291-Dec   ooooo   CDM 5 (1294-1306) - 300 str.
CDM 1-5 Index - 200 str.
@1300-Mar , 1307-Oct (IX) , 1309-Dec , 1310-Jul , 1311-Aug , 1314-Mai , 1320-Sep , 1321-Jul , 1323-Jun , 1325-Jun , 1326-Jun , 1326-Jul dt. Testament . 1330-Jan , 1333   ooooo   CDM 6 Index (1307-1333) - 460 str.
1339-Jul (245.) , @1340 (263.) , @1340-Mar dt. Pfarrer , 1348-Mai Pabst, Pfarre   ooooo   CDM 7 Index (1334-1349) - 1006 + 88 str.
1353-Mar , 1343 (335.)   ooooo   CDM 8 Index (1350-1355) - 297 str.
v indexu není žádný odkaz   ooooo   CDM 9 Index (1356-1366) - 416 str.
1367 - Heres v. M.   ooooo   CDM 10 Index (1367-1375) - 296 str.
odkazy zatím nedoplněny   ooooo   CDM 11 Index (1375-1390) - 596 str.
odkazy zatím nedoplněny   ooooo   CDM 12 Index (1391-1399) - 540 str.
1400-Mai (26.) , 1400-Mai (28.) , 1400-Mai česky! , 1400-Jun Hereš Smetana, česky , 1400-Jul HŠ, česky 1400-Aug HŠ (45. a 46.), česky , 1400 HŠ (73.) , 1400 (77.) , 1401-Jun HŠ (116.) , 1401-Nov , 1401 (155.) , 1403 (301.) , 1406-Apr Markt , 1406 (453.) , 1406 Burggrafen ?   ooooo   CDM 13 Index (1400-1407) - 582 str.
1408 několik jmen , 1408 Jakob Rablin (Notarial)   ooooo   CDM 14 Index (1408-1411) - 194 str.
písmeno M chybí, bude prý doplněno   ooooo   CDM 15 Index (Nachträge 1207-1408) - 440 str.

Anno gratie 10:22 20.3.2011 - datum Moderiz - ČeV

mim.cemotel.cz/cevela.htm

Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009