Vlastimil Čevela - vydavatel MIM


Současné aktivity:
Možná to zní hloupě, ale za hlavní aktivitu považuji zajistit, aby věci, do kterých jsem vložil hromadu práce a energie sloužily dál nezávisle na mojí osobě, i když už nebudu schopen v nich pokračovat. Proto ve spolupráci s dalšími lidmi budujeme nové, samostatné webové stránky pro Modřické koncerty, Folklorní koužek i Pěvecký sbor, pro které by měl být též zpřístupněný datový fond Modřického Internetového Magazínu, který čítá stovky stránek a tisíce foto.    Současně s tím pak z podobných důvodů jako redaktor Historie programování na webu TMB pracuji na zaznamenání informací z vývoje této nové branže, ve které posledních 45 let až doposud aktivně osobně působím.    V uvedených souvislostech se touto cestou omlouvám, že zapojení do dalších aktivit odmítám, protože ty zpravidla může vykonávat i někdo jiný, ale ve výše uvedených případech by to bylo obtížné ... prosinec 2014 - ČeV - :o)))

Modřické koncerty na radnici - od r. 2002
vedoucí realizačního týmu (dramaturgie, propagace, uvádění, programy, webové stránky)
nově tvořené stránky: modricke-koncerty.webnode.cz - - - aktuální verze MIM, starší verze MIM, Web města
Dětské folklorní setkání - od r. 2013
iniciátor a vedoucí realizačního týmu v rámci Modřických koncertů: 2014 - 2013
Dětský folklorní kroužek města Modřice - od r. 2011
zakládající člen vedení kroužku (korepetice, hudební doprovod, noty, prezentace, webové stránky)
nově tvořené stránky: www.folklorni-krouzek-modrice.cz - - - aktuální verze MIM, starší verze MIM, první verze MIM, Web města
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - od r. 1998
zakládající člen sboru, notový archiv, prezentace, podklady pro kroniku, webové stránky
nově tvořené stránky: pevecky-sbor-modrice.webnode.cz - - - aktuální verze MIM, starší verze MIM, Web města
Modřický internetový magazín - od r. 2005
vydavatel a hlavní autor stránek i pomocného programového vybavení pro jejich tvorbu - v současné době iniciátor jejich rozdělení na výše uvedené, samostatně aktualizovatelné stránky modřických koncertů, pěveckého sboru a folklorního kroužku
MIM - nová, postupně rekonstruovaná verze - - - formát do r. 2013, postupně rušený - - - O nás (Programový manifest)
Historie programování aplikací VT a IT na stránkách Technického muzea v Brně - od r. 2014
iniciátor a redaktor postupně budované virtuální expozice, navazující na existující sbírku výpočetní techniky a optiky
pracovní hlavní stránka - - - datový základ, historická aktivní účast - - - pár slov o motivaci
Stránky Základní školy Modřice - od r. 2008
autor projektu a správce stránek - od šk. roku 2008/2009 pomocí vlastního programového vybavení "txb-es", od šk. roku 2011/2012 v redakčním systému Drupal, ve kterém bylo do prosince 2014 publikováno 1260 článků a fotogalerií ve formě trvalé, přímo přístupné průběžné fotokroniky ze života školy
www.zsmodrice.org

.

Předložené náměty k rozvoji Modřic:
Volnočasová studie - listopad 2011
iniciátor a spoluautor, řada námětů ze studie byla publikována i ve Zpravodaji - - - studie-1109 - v oddíle III. Potenciál dalšího rozvoje jsou některé konkretní náměty k rozvoji volnočasových aktivit (U hřiště a další ...)

Rekreační potenciál trati Rybníky" - květen 2013
autor a víceletý propagátor ekologického spojení Modřice - Popovice, na jaře 2014 návrh stárkům ženáčských hodů na využití kmene pokácené máje ke stavbě provizorní lávky přes Bobravu v místech, kde ji přechází hranice katastru, současně zaslán mailem návrh na vedení města, aby se v těch místech postavila lehká turistická lávka - současný stav totiž vyžaduje opakované náročné sekání kopřiv a dalších bylin na hrázi, protože jinak není existující provizorní lávka přístupná :o((( - - - panel - - - studie-1305

Vlastivědná prospektová edice - 2010 a 2011
autor - Kam v Modřicích

Náměty pro strategický plán
autor - 2008 a 2012

Významné krajinné prvky v Modřicích - 2010
autor - Souhrnná informace

.

Ukončené aktivity:
Redakční rada měsíčníku Zpravodaj Modřice - 2007 až 2012
členem 2007-2012, v letech 2008-2012 předseda - Archiv Zpravodaje

Spolupráce na inovaci stránek města Modřice - 2011 až 2012
navržená otevřená koncepce stránek jako širší veřejné služby pro vzájemnou komunikaci mezi občany a radnicí s možností úprav nezávisle na poskytovateli nenašla dostatečnou podporu a spolupráce byla ukončena - ze zmíněné koncepce bylo vedle úřední desky a dalších běžných rubrik realizováno netradiční zadávání příspěvků do Zpravodaje přes formulář na webu a on-line komunikace redakční rady s tiskárnou v průběhu přípravy čísla do tisku - další záměry zůstaly nedokončeny ...
www.mesto-modrice.cz, on-line příspěvky pro Zpravodaj

Předseda místní organizace zahrádkářů / Zahrádkářského spolku - 1993 až 2001
mezi významné iniciativy patřilo přizvání Zahradnictví Brabec na hodové výstavy, jejich prodloužení do pondělka s přizváním škol a především velká několikaletá anketa "Zajímavé stromy", v rámci které byly ve Zpravodaji publikovány tématické články, na jejichž základě pak děti nakreslily celkem několik stovek obrázků ...

Vlastní firma "Programátorské služby COBOL" - 1990 až 2003
firma sice již dávno skončila, ale občas bylo i nadále nadále realizováno školení nebo konzultace (naposledy Plemdat Benešov - 2014) ...
Přehled školení a konzultací, Detailní osobní a profesní profil

Stránky © Cevela MX COBOL Free Compiler - od r. 2006
kompilátor byl registrován programátory z několika desítek zemí světa - jeho další využitelnost postupně končí spolu s MS Windows XP ...
cev.cemotel.cz/cobol, about CeV

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz