Krojované hody


Folklorní kroužek na hodech

26 foto - neděle 29. září 2013   více ...

Pěvecký sbor
na zahrádkářské výstavě

15 foto - neděle 29. září 2013   více ...

Kácení máje na náměstí

9 foto - 4. listopadu 2006   více ...

M. Hájek - Příroda kolem nás

121 foto - září 2006   více ...

foto cyklus "Rok burčáku"
Životní příběh vinného hroznu

18 foto - září 2006   více ...

Fotokronika z modřických hodů

114 foto - 23. a 24. září 2006   více ...

Václavské hody 2005

42 foto - 24. až 25. září 2005   více ...

Foto dojmy z hodových výstav
krajka paní Naděždy Bělíkové

95 foto - neděle 25. září 2005   více ...

Modřice včera a dnes
výstava fotografií Miroslava Hájka

62 témat na 13 panelech
163 foto - 24. až 26. září 2005   více ...

Modřický pěvecký sbor
zahrádkářská výstava o hodech

6 foto* - neděle 26. září 2004   více ...

Modřice od podzimu do léta

hodová výstava foto Miroslava Hájka

80 foto - září 2004   více ...

Modřice od svítání do setmění

hodová výstava foto Miroslava Hájka

panorama z věže kostela
39 foto - září 2003   více ...


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz