Komorní koncerty - <<   >> Pěvecký sbor - <<   >> M0500a
9. koncert na radnici v Modřicích - 26. května 2004 (pěvecká část)

Modřický sbor v plném nasazení ...

Odměna od posluchačů ...

Kytice pro dirigentku ...

A slavnostní nálada před radnicí při závěrečném hodnocení ...

Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0405a / 16.05.2005