Komorní koncerty - <<   >> M0500b
11. koncert - Houslový recitál - Petra Havelková - 24. listopadu 2004

Plný sál pozorně sleduje ...

... soustředěný výkon sólistky ...

spokojené obecenstvo ...

i účinkující ... (klavírní spolupráce profesor Jan Kovář)

...

...

Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Stránka:  F0411a / 29.01.2007