Pěvecký sbor - <<   >> M0500a
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Stručná historie a profil sboru
Pěvecký sbor je složený z amatérských zájemců o zpívání z Modřic a z Brna, různého věku i nejrůznějších povolání - od studentek až po důchodce. Ve složení svých členů částečně navazuje na Modřický pěvecký sbor, který působil v letech 1998-2001 při pobočce ZUŠ pod vedením prof. Rudolfa Zavadila.

Od konce roku 2001 je novým zřizovatelem sboru město Modřice a sbormistrem JANA KOVÁŘOVÁ, absolventka brněnské konzervatoře v oboru dirigování z dirigentské třídy profesora Petra Fialy. Pod jejím vedením byl nastudován zcela nový repertoár a významně doplněno personální obsazení všech hlasů.
Další zájemci o zpívání v dobrém kolektivu jsou však stále vítáni !

V repertoáru sboru jsou starší i nové 4-hlasé skladby, jak ze světské (madrigaly), tak i chrámové hudby, vánoční mše, koledy a spirituály. Významný podíl mají též klasické i současné úpravy lidových písní.


Zpracování:  V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  T0112a / 16.09.2005