Modřice foto - <<   >> M0503b
Prehistorické dějiny Modřic - přednáška 15. března 2005

Přesto, že je už půl šesté, slunko v mini-parčíku u modřického muzea ještě svítí, takže zima už musí skončit ...

Na přednášce se sešlo poměrně dost zájemců ...

pan doktor Rudolf Procházka zajímavě vyprávěl ...

a všichni jsme zírali, kde všude v Modřicích se objevily nálezy předhistorických sídlišť a pohřebišť ...

K odkazům na některé podrobnosti viz Modřice INFO , a taky máme přislíbeny podklady pro některé další vydání MIM


Na závěr jsme si prohlédli vzácný malovaný strop z roku 1725, zachráněný při demolici staré radnice.

Malé srovnání - strop, který býval v tanečním sále tehdejší patrně dobře prosperující hospody, je zhruba stejně starý jako bývalá císařská silnice Vídeň - Brno (1727), a tedy o 60 let starší, než barokní věž modřického kostela (1784).


Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0503f / 17.03.2005